Participa

Discussió de la comunitat

Aprenentatge

  • La Documentació oficial de l'API detalla l'API de Node.
  • NodeSchool.io li ensenyarà conceptes de Node.js de forma interactiva mitjançant jocs utilitzant la línia de comandes.
  • L'etiqueta de Node.js en Stack Overflow col·lecciona nova informació cada dia.
  • L'etiqueta de Node.js en la DEV Community és un lloc on compartir projectes de Node.js, articles i tutorials, així com iniciar debats i demanar realimentació sobre temes relacionats amb Node.js. Els desenvolupadors de tots els nivells d'experiència són benvinguts a participar.
  • Nodeiflux és una comunitat amigable de desenvolupadors de backend amb Node.js que es recolzen mútuament a Discord.

Llocs de la comunitat internacional i projectes

Torna al començament