Descàrregues

Versió LTS: 18.18.0 (includes npm 9.8.1)

Descarregui el codi font de Node.js o un instal·lador pre-compilat per a la seva plataforma, i comenci a desenvolupar avui.

Windows Installer (.msi)32-bit64-bit
Windows Binary (.zip)32-bit64-bit
macOS Installer (.pkg)64-bit / ARM64
macOS Binary (.tar.gz)64-bitARM64
Linux Binaries (x64)64-bit
Linux Binaries (ARM)ARMv7ARMv8
Source Codenode-v18.18.0.tar.gz

Plataformes addicionals

Docker ImageOfficial Node.js Docker Image
Linux on Power LE Systems64-bit
Linux on System z64-bit
AIX on Power Systems64-bit
Torna al començament